Шутки про Лукашенко не понравились Белорусскому ТВ

Белорусский телеканал ОНТ вырезал из программы российского Первого канала «Прожекторперисхилтон» шутки над Александром Лукашено, сообщает «Хартия’97». 18 октября Ургант, Мартиросян и Светлаков обсуждали решение Евросоюза отменить против белорусского президента визовые санкции и строили предположение, что Лукашенко будет делать в Европе, если туда поедет. Среди вариантов было посещение «Дисней-ленда» и «Октоберфеста». Также был на скорую руку сочинен анекдот на тему «Возвращается Гай Ричи к Мадонне из командировки…»

Белорусский ОНТ показывал выпуск программы с опозданием на час. Шутки по поводу белорусского правителя, вырезали

источник: Полит.Ру

Отрицательный голосПоложительный голос (Еще не оценили)
Loading ... Loading ...
Опубликовано 20 Окт 2008 в 16:07.
В рубриках: Телевидение.
Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0.
Вы можете оставить отзыв или трекбек со своего сайта.

Распечатать запись Распечатать запись

RSS комментарии этой статьи| Trackback URI

Комментарии (3)»

Комментарий by Додик Гимпелевич, писатель
2011-01-28 15:04:15

…Хопiць нас ужо пужаць, — мы ужо пужатые. Лiдер беларускай апазiцыи у изгнаннi — Чесiк Шiшла (са Жлобiна, з вулiцы Урыцкага).

Адкрытае пiсьмо да Лукашенкi… У беларусау цяпер тожа ёсць свая рэспублiца, парламент, ды свой прэзiдэнт, — бацька Лукашенка. И куды жа гэты дурны мужик «овца-бык» завёу беларусау? А чаго жа, чаго захателася им пагарджаным век, им …сляпым, глухiм?! — Людзьми звацца. И што ж яны нясуць на худых плячах, на руках у крывi, на нагах у лапцях?! — Сваю правду. А хто гэта их не адзiн мiльён правду несць навучыу, разбудiу их сон? — Бяда, гора. Чаго?! А вось чаго. Насёрбалiсь яны бульбы з цыбуляй, чi дранiкау са сьмятанаю и на табе, мы тожа хатiм людьмi звацца! Гаварылi умные людзi гэтаму Лукашенкi, куды ты папясочыу, навошта тябе здалася гэтая хвароба? Жiви сабе як усе нармальныя прэзiдэнты, трошкi …варуй, так нет жа, ён усё гэтая робiць …для сваёга народу. Хiба гэта умный чалавек? И чаго цябе той народ? Усядно ён сгiня, а Элiта — вечна! Да i нашто iм добрае жiццё, усядно жа iм памiраць. Вунь, у тых расiянцау няма паняцця, як народ, застауся толькi электарат, бо …быдла. Плюй ты Лука, на той народ, робi усё як табе трэба. Дурань, а нашто табе рамонт беларускiх дарог, гарадоу, да вёсак, усядно …гауно, праз два гады, зноу будзя сьвiнушнiк. Лепяй палажi гэты «зайчыкi» сабе у карман. Палавiну зарплаты ён вяртае у бюджет, вось дурны, падаешь вельмi дрэнны прымер. Купi лепяй сваёму сыну гасцiнцау, хiба цукеркi, а жiнке …кветкi. Схавайся, ды сядi тiха. Ой, патешны! Вышагвая ён важна, ...як бусел. Колам у горле ты встау усёй мiравой Элiте. Пракрауся на дурнiцу у гэтая смачная крэсла, як той злодей з кiптямi, хутенька прытулiуся, гаспадар якi знайшоуся. Аб`яднання ён хоча з Расiяй! Так тыя расiйскiя, да беларускiя «савки» добра насёрбаюцца палёнай водки, ды пойдуць галасiць за гэтага калгаснiка бацьку Лукашенку. А калi яго избяруць аб`яднаным прэзiдэнтам, вось тады, тая Амерыка i адбярэ у тых расiянских мiльёншчыкау iх грошы и вiлы па усёй Еуропе, да яшчэ рэзня па ляпе. А гэта iм трэба? …Правiльна людзi за тябе кажуць, сам не варуе и другiм не дае. Ты чаго, здурнеу бацька? Ичь ты, ён грошi не краде, дык нашто тады здалася тая …улада? Гавораць, ён мучыць усiх сваiх нацiянальных, ды эффяктiуных собствянiкау. Душу iм рве, як каров за цыцкi тягая, не дае iм нiчога нi стырыть, нi прыватiзырвать. Ты толькi адзiн Лука застауся, ды яшчэ вунь гэтыя дiкары китаянцы, яны ж за варауство, пабачце, людзей страляюць. Разумныя прэзiдэнты наадварот усiх сваiх вароу, награждаюць ардянамi зь мядалямi. Ён нi петрыць, бо воры i рэклама гэта аснова прагрэсу. Усё Сашка, табе капец, ты ужо дагоцауся, спачатку адбяруць портфель, ды запiхаюць в цюрму в Магiлёу, тут i к бабке Параске хадiць нi трэба, а у тваё крэсла пасодяць разумнага, да паслушнага хлопчыка. Што дзеецца? Божачка ж тыж мой! А нечага была хевру вадзiць з дрэнными хлопцами, галадранцамi и галытьбой. Маучы… лайдак, тябе за памойку узяли, iз дзярэунi Сычкава, Мiрадина, а можа Малiмоны, Сьвятлагорскага раёну. А рабiу бы усё добра, дык прыняли б тябе у клуб «20-тi каней», да их сямёркi ты пакуль яшчэ трохi не дарос. Сбудавау бы сабе хатаньку небяды, смачна б пiу, да укусна снедау, и робiць самому ни трэба, делай то, чаго тябе …кажуць. А ён, зьвязауся з гэтыми гаунюкамi з Севярнай Карэи, Вянiсуелы нейкай, да Ирану. Яны сваеми языками, як клямкаю бразгаюць. Нiчога, пачакай трохi, iх хутенька взорвуць, чi засудяць, як тых катау, судом Карлы дель-понты у Стразбургi. А няйжо ж не? Иезус Марыя! Бацюхна ж тыж мой, гора ты маё,…лукавая! Датрындiшься баронь бог, са сваеми рэчамi, перакасабоча тябе, як ад кiслай парэчки. У тябе ж дзiцячы мысли, да паступки нейкiя глупыя. Хiба тябе спасiба кажуць, — чорта лысага, да той народ, смачна табе жа у пысу i плюня, вось кажуць, …дурань! И куды толькi тваi вочы лупатыя, да буркалы пазiрюць. Сцяражiся, Лука! Попадешь ты пад цягнiк, не зрадуешься сваёму жiццю. Насуюць яны тябе у кости, у грызла, ды яшчэ у горба. Пагодь, наступiць твая чарга, яны гуртом наваляцца, адзiн тябе на ноги сядзя, а другiя адразу пачнуць душiць за …горла. Аддасi ты iм тую прамысловасць, нехай падавяцца. Усядно яны тябе задявбуць i затузаюць. Людзi цяшка працуюць, жiвуць у гразi, тябе гэта спадабаецца? …У хате няма чаго снедаць, ды вячэраць. Дзецi галодныя, худыя, кiжлы елi тягаюць, празрачныя, як тая …шклянка, крычаць, хочуць естi, а на зуб дык няма чаго и палажiць. Кажуць у тых дымакратау у Расiи, усе людзi тягаюцца, на роблю, як на вялiкае сьвята, жiвуць сабе, як у цэбре …за пазухай. А ад тваёга праулення памертi можна. Вунь рускiя радуюцца, бо у iх цяпер еура-мiлиардэрау болей чым у Амерыки, а табе Лука i пахвалiцца няма чым. Гэта усё табе ни цацкi-пецкi. …Вучыся у тых расiянцау, вунь их старым, дали трохi грошай, трыдцаць рублёу, …ажно на целую сялёдку, (падсалiцца) дык яны казалi дзякуй панове, нам и гэтак грошай хапае, да пачалi вяртаць тую дапамогу на пошту, адварот адрысату. Их ваеным пенсiянерам тож абяцаюць цiкавую дабауку, ажно раз у кiно сходiць, а яны выдёубываюца, як муха на стякле. Старыя беларусы успамiнаюць, як iм вельмi добра жiлося пад панскай Польщчей, тады людзi у дзярэунi ад свёга багацця дзвярыма кракаускай калбасою завязывалi, а не зачынялi на замок. Жiццё было, як у той …казкi, а ад тваёга праулення бяда, да гора са слезьмi. Сьмешна слухаць тваi размовы, як у сатырычнам журналi «Вожiк». Альбо возьмя, ды як бохня чаго небудь пра Амерыку, як сярпом па яйцах, …набрауся у тога Вянiсуельскага дыктатару, трохi дуракаватага, — Уга Чавiса, гультая кусок. Ён жа, як той савецкiй прапарщчык, напьецца, так бiцца хоча. Ва усём мiры тую Амерыку страх як любяць, да яшчэ баяцца, а ён, iчь ты яго, якi гярой знайшоуся — Пакацiгарошак. Шпарчэй хоча над ёй перамогi, махая караукамi, ратуйце людзi добрыя, ён хвост на Амерыку задiрае. Ох, якi няпеуны хлопяц! Казали ж тябе Лука, з сiльными не барысь, а з багатыми, ни судiсь. Беларусь и так стаiт на росстанях, як на растапырку. Сашка, слухай чаго кажу, не вадзi хеуру з гетым байструком, Чавiсам, бо у тябе так жа пад краваццью знойдуць вадародну бомбу, як и у тога иракскага Саддаму Хусейну, цi яшчэ якую парнаграфiю, ды павесюць тябе у кiрмаш, на плошчы перамогi, …у Мiнску. Да не, да не, ого! Лепяй бяжы адсюль хутенька, з гэтага паста, пакуль тябе не парвали, як той малой щъчаня, гразну трапку. Падумай аб сваiх дзецях, да внуках. …Не дуркуй! Пабажiся Дзмiтрыю Мядзведьзеву, хiба павiнися перад Амерыкай, пакланiся iм, нiчога галава не адвалiцца, можа тябе i простяць. Пасматры на сябе, вунь зусiм сядой cтау, памацай сваю галаву, лысы, а тябе усё няймёцца. Набычыуся, зенкi нолил. Ты, са сваеми вуснамi, стау паходзiць на тога уражiну, …сталiна. Вунь амерыканы, прыказали расiянским хлопцам, не даваць табе болей карасину и грошай! Чаму так? Дык ён вельмi урэдны, да трохi незавiсимы, …хадзяiн! Ты Лука, ни злiся на расiянских хлопцау, яны ж тябе душаць ни са зла, яны ж тожа …паднявольныя, и знай …нiчога лiчнага. Ты вучыся у их «тандэму», яны думають адно, балабонять другоя, а робяць дык зусiм …трэтья. А ты гоцаешь са сваёй чэснасццью, як той дурань з торбай. Над табою весь мiр рагоча, да пакатваеца. Людзi кажуць, а нашто ён загубiв апазiцыённага Мiнскага журналiста? И чаму у тых прэзiдэнтау мода нейкая пайшла, не патрафiць журналiст, хiба трохi нi тоя змауляе, дык яго трэба зусiм забiць, …як тога кабана. Вам людзей пабiць, як дроу пасекцi. Эх, паранёк, усё вельми дрэнна, а здаецца ты трохi спужауся крытыкi иншых прэзiдэнтау. Вось ты рэйтiнг, хiба имiдж и заробляешь. Незалеги ён хоча, пабачце, яшчэ умоешься крававымi слезьми, з гэтыми щчаулiками — Чавiсам, Кiм Чыр Cенам, ды нейкiм Ахмадi-жадом, ён стрыкоча, як той сьвярчок за печкай. Дык зь яго хутка шкуру злупяць. Имi заужды толькi дзяцей пугаць. Да адчапiся ты ад iх! Пакуль тябе ни тузау нiхто, ды ня бiу …яшчэ. Уразумлялi яго трохi, штурхалi, стыдзiли, а ён нiчога, дык вось за дурасць гэту яго вучоным раз празвалi, нейк на смех, а каб двара не перабег, на шыю прывязали …мэту. Усё ён пазiрая, як тыя расiянскiя хлопцы працуюць, да и сам хоча, …так жа. Яны пра тую барацьбу з карупцiяй пашуткавали, а ён шутак нi понiмая, да пачау нахiлять сумленных Мiнских карупцiянерау. Ой, жа ня мудруй Лука, ой ня тужься, нiколи тябе не перакулiць, як той «жабе у каляiне», мiравы лiберальны воз! За гэтай Амерыкай усягда будзя перамога! Дружы з Амерыкай, да са сваёй Элiтай, вось тады усё добра и будзя. Калi ласка, шчыра слухай апазiцыю — Мiлинкевiча, Мiхалевича, Карбалевiча, да Вячорку. Уместа cваiх Указау, вунь лепяй вучы апазiцыённую лiтаратуру. А тая апазiцыя, тожа хараши …палегли сябе на дiваны, ноги пазадiрали, ляжаць, ды сраки свае гадуюць. Ад iх працы няма толку, скачуць яны як тыя верабейчыкi, iм таксама трохi не хапая нейкага …агенчыка у вачах. Зьбiраюць у Мiнск гэтую апазiцыю па кроплi са усёй самотнай зямлi, …як у меха. Аляксандр, а ты усё-ткi спужауся Нямцова з Хакамадаю?! Эх ты — трус, а яшчэ …беларус! Умныя людзi гавораць — Расiи з Беларусью пашанцавала, у iх болей няма нi якiх врагоу, яны усе издохлi, а засталiся толькi аднi сябры, ды сяброукi. А Лукашенкi, вельмi добры савет — нi пiй з дiравай кружцы! Казалi жа тябе нi рыпайся, лiшняга нi змауляй. Нада паспытаць, у той Валерыi Навадворскай з Баранавiч, а чаму гэта лепшая расiйская рэвалюцiянерка усiх врамён и народау, не хоча пабiцца за сваю бацькаушчыну, родную Беларусь? Яна адна зь якой вялiкаю Расiяй справiлася, якi кавалак перакулiла, а зямлякам, трэба жа было трохi дапамахчы избавiцца ад гэтага лiхадзея, …Лукашенкi. Каб яго ваукi з`елi! Магла ж яна прыйцi и прышчапiць iм пад кару, цудоуных пару вочак, тады б яны на белы сьвет зусiм iнатч зiрнули и зноу убраушiся у цьвет усё iнатч адчулi. Нейкiе цiкавыя сьвяткi выдумау Лука беларусам: «Хадемце хлопцы, да жiнки!», — да чъёй, жiнки? Вось так, Лукашенка и шуткуя! Паслухай Аляксандр, чаго тябе кажу, …падбяры усе свае мыслi у адну жменю, ды яшчэ раз вельмi добра, да моцна падумай. Ты абяцау людзям шчасця, да лепшага жiцця? И дзе ж яно? А калi не хапая розуму, уходь, дай трохi парулiць прэдпраiмчывым, ды эффяктiуным собственiкам. Ну братка, да сустрэчы, бо дапабачэння! Нам трэба араць, а тваё урэмя уцякло, ды зусiм згiнула, и засталося тябе робiць усяго та, …тры гадзiны, да чатыры хвiлiны. Рабiць ленавауся, а красцi баяуся… Падпiсали усё гэтая цiкавая паслання народныя пiсьменнiки, да творчая iнтэлiгэнцiя Крычава, Мозыра, Слуцку, Бабруйску, Пiнску да Мiнску — Адам Акулiч, Михась Барадуля, Пятрусь Мазуронок, Ильля Папiрка, Зоська Маруневiч, Рыгор Стручок, Янка Бурачок, Яухiм Маргулiс, Лявон Дудка, Язь Чорны, Додiк Гiмпялевiч и iншыя хлопцы, да дзеукi. *Рэзнуць па пысе, у лыч, чi па ляпе, (па-бабруйскi) — даць пад рыльнiк. Лiстапад 2010 г.

 
Комментарий by Додик Гимпелевич, писатель
2011-01-28 15:05:21

Аб Лукашенкi…

…Усiм беларусам вельмi падабаецца рускi прэзiдэнт — Дзмiтрый Мядзведьзев, ён прыгажуня, да вельмi разумны. Вось патаму ён трохi i утрацiу даверые не толькi к Лужкову, но i к Лукашенкi, а бацька Лукашенка, такi … «гумарыст». Людзi кажуць, кончыу ён у кабiнеце нейкая савяшчання, ды гаворыць — усе …свабодны. Дак тыя мiнистры паднялiся, да пайшлi к выхаду. А «бацька» iм услед крычыць — а вас, …казлоу, я папрашу застацца! Ну, тады мiнистры разгарнулiсь, да зноу паселiсь за той стол. А Лука, хiтра усьмiхаецца i кажа, …да не, я папрасiу застацца толькi мiнистра Казлова.

Додiк Гiмпялевiч, пiсьменнiк-прыкалiст, почётны гр-нiн Бабруйску. Люты 2011 году.

 
Комментарий by Додик Гимпелевич
2012-05-23 17:54:51

Пра …Лукашэнку.

Калі Прэзідэнт, якой небудзь краіны, напаскудзіць сваiм людзям, то каб не несцi адказ, яму трэба дзе небудь схавацца. На прыклад у Еўропе, ў Англii, а цi можа i ў Амерыцы. Але для гэтага, спачатку іх трэба задобрыць. Як? А, вось як — прадаць, або здаць нейкія інтарэсы …сваёй дзяржавы. А, гэты дурань, ...бацька Лукашэнка, не хоча скакаць «Лявоніху», пад амерыканскую жалейку, нiбы той …касалапы рускі мядзведзь. Вось за гэта, Амэрыка i не любіць Аляксандра Лукашэнку, ды i ніколі не захоча яго ўсынавіць, як тую сірату. А, значыць яму не куды бегчы, і няма іншага шляху, ды нiчога не астаецца як толькі абараняць інтарэсы свайго, электарату.

 
Имя (обязательно)
E-mail (обязательно - не публикуется)
Ваш комментарий (уменьшить поле | увеличить поле)
Вы можете использовать <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> в своём комментарии.
*

Ссылки на эту запись

Архив

Свежие записи

Блоги

Диалоги

Петька пылил ногами. Теплая земля согревала босые ступни. Мелкие камни забивались между пальцев. Покусывал тонкий золотистый стебель пшеничного колоса.  В потной ладони сжимал очищенные зерна.
Солнце припекало макушку.

Тропа ...

15 Фев 2015 | Ваш отзыв | Далее

Ищу «прынца»

Ищу прынца
У меня есть подруга. Назовём её Марина. Красотка она редкая: стройная кареглазая брюнетка с длинными вьющимися волосами и белой ...

08 Фев 2015 | Ваш отзыв | Далее